PINTURA DOLÇA

Els bambis hem fet pintura dolça: Aigua, guixos i sucre.