El dilluns 30 d’abril el Col·legi romandrà tancat (dia festiu de lliure elecció).
30abril2018

Aquesta festa forma part dels tres dies festius de ” lliure elecció ” que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres docents a Catalunya. A Sant Sadurní d’Anoia serà festa aquest dia a tots els centres d’ensenyament, igualment com ho ha estat  el 13/11/2017 i ho serà el 07/12/2017, segons acord pres a inici de curs en la Permanent del Consell Escolar Municipal de la Vila.