LLENGUATGE MATEMÀTIC

Els Esquirols ens divertim construint  les figures geomètriques que hem après.