Alguns alumnes de l’ESO han realitzat en aquest tercer trimestre pràctiques al laboratori,

  • 1r ESO: Observació al microscopi d’epidermis vegetal (ceba).
  • 2n i 4t d’ESO: Principi d’Arquímedes.