FEM EXPERIMENTS

Els esquirols al pati amb fustes hem muntat rampes de diferents mides deixant caure diversos objectes per comprovar fins on arribàvem.