TIMSS 2015

Els alumnes de 4t d’Educació Primària varen participar en les proves TIMSS 2015. Un cop fet el buidatge corresponent, se’ns ha fet arribat un informe on es detallen els diferents nivells d’assoliment i les puntuacions mitjanes de l’alumnat de Catalunya, d’Espanya i de l’OCDE en relació amb les puntuacions mitjanes obtingudes per l’alumnat del Col·legi.

wTIMSS 2015

TIMSS 2015 – Resultats Catalunya

És important remarcar que l’objectiu de TIMSS és avaluar els sistemes educatius en general i no els centres ni els alumnes. Tot i així, cal destacar que tant en l’àmbit de les Matemàtiques com en el de les Ciències, les puntuacions obtingudes pels alumnes seleccionats aleatòriament de 4t de Primària del Col·legi Sant Josep que varen participar en l’estudi, han estat superiors a les mitjanes de Catalunya, d’Espanya i de l’OCDE.

TIMSS 2015 – Resultats Col·legi Sant Josep

Matemàtiques Col·legi Sant Josep

Ciències Col·legi Sant Josep

TIMSS 2015 – Col·legi Sant Josep