18-19-22-23.02.2016 Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat durant aquest dies s’han examinat de les matèries cursades aquesta 2a avaluació.