TUTORIA ENTRE IGUALS (4ESO-1ESO)

Aquest curs s’ha iniciat una nova experiència entre els alumnes de 1r d’ESO i els de 4t d’ESO. Es tracta d’un apadrinament mutu amb intercanvi d’informació i suport acadèmic i personal. El proposit és que cada trimestre es duguin a terme diverses trobades i ativitats i en cadascuna s’ampliïn lligams. El passat 10 d’octubre es va fer el primer encontre.