El dimarts 19 d’abril, els alumnes de 1r d’ESO han realitzat un taller titulat Educació sexual: emocions i mites on, a partir d’activitats participatives pretén orientar els adolescents davant dels canvis i emocions que experimentaran en el pas de jove a persona adulta i donar-los elements per tal que aprenguin a acceptar-se a sí mateixos i a les altres persones.