L’equip de tutors d’ESO i Batxillerat ha realitzat aquest mes de juliol la formació “Habilitats socials per a  tutors i la seva relació  amb la família i l’equip docent” impartida per Ricard Coma  (Enginyer Tècnic, Director gerent d’Escola Pia Nostra Senyora (Barcelona), formador del professorat i col·laborador del Departament Pedagògic de la FECC) i Toni Aguilar (Llicenciat en Filosofia, Director gerent d’Escola Pia de Mataró, formador del professorat i col·laborador del Departament Pedagògic de la FECC).

En aquesta formació  s’ha reflexionat  sobre el fet d’educar en totes les dimensions de la persona i, concretament, en la relació amb les famílies com a eina d’educació i s’ha dotat  als tutors de coneixements, tècniques i recursos professionals i personals per desenvolupar la tutoria; concretament, eines per analitzar i millorar la relació amb les famílies.

S’han fet moltes dinàmiques de grup i s’ha potenciat el treball en equip, els valors i les emocions.