MARIA ESTEVE GARCÍA

SÍLVIA VALLS LOSADA

VICTORIA VIDAL GUTIÉRREZ

(Alumnes de 2n de Batxillerat del Col·legi Sant Josep)

DISTINCIÓ PAU 9.0 – COL·LEGI SANT JOSEP 2017-2018

Enguany, les alumnes de 2n de Batxillerat del Col·legi Sant Josep, MARIA ESTEVE GARCÍA (matrícula d’Honor 10.0), SÍLVIA VALLS LOSADA (matrícula d’Honor 10.0) i VICTORIA VIDAL GUTIÉRREZ (menció d’Honor 9,81), han obtingut una qualificació de les proves d’accés a la universitat PAU (fase general) superior a 9.0, i per tant rebran la Distinció de les PAU que atorga el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat. Enhorabona!

Concretament, en aquesta fase general, Maria Esteve Garcia ha obtingut un 9,3 (amb una nota d’admissió de 13,76), Sílvia Valls Losada ha obtingut un 9,1 (amb una nota d’admissió de 13,34) i Victoria Vidal Gutiérrez ha obtingut un 9,1 (amb una nota d’admissió de 13,03). Enhorabona!

wPAU9-2018

Cal destacar que la totalitat dels 51 alumnes presentats a les PAU, les han aprovat amb una nota mitjana (fase general) de 7,14. D’aquests alumnes, 14 alumnes han obtingut una nota superior a 8.0 en la fase general. D’altra banda, la nota mitjana d’admissió ha estat de 7,70. Enhorabona!

Cal recordar que la nota mitjana de Batxillerat dels 53 alumnes que el van aprovar en convocatòria ordinària va ser de 8,07, dels quals les alumnes Marina del Valle Tomàs (10.0), Maria Esteve Garcia (10.0), Claudia Hernàndez Bayés (10.0) i Sílvia Valls Losada (10.0) van obtenir Matrícula d’Honor, i els alumnes Victoria Vidal Gutiérrez, Tatiana Sandoval Culebras, Albert Baito Pané, Clara Susanna Viladot, Carolina Pla Iriarte, Marina Cano Gómez, Daniel Rubiano Castro, Ana Brantuas Conejo, Guillem Farré Fernández, Jordi Lara Miralles, Lara Miró Sogas, Anna Verge Gramisel, Verónica Garcia Martínez, Jana Llopart Raventós i Judit Martí Canals van obtenir Menció d’Honor. Enhorabona!

wFAD_4694