PROJECTE DE RECERCA                           4T d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO realitzen durant  el curs  el  PROJECTE DE RECERCA.

Aquest  Projecte el  desenvolupen  guiats per un tutor  al llarg de tres etapes diferenciades.

A la primera etapa,  que coincideix amb el primer trimestre,  segueixen  una introducció teòrica i uns exercicis pràctics per tal de poder  trobar un centre d’interès  formulant-se uns objectius o una hipòtesi a desenvolupar.

En aquesta part es  perfila la introducció,  la  motivació,  es recorden els   aspectes formals  de la memòria, es decideixen les fonts primàries d’investigació,…

A la segona etapa que anomenem de realització del Projecte, investiguen, cerquen informacions  i respostes…  Estructuren la memòria, el cos del treball posant en comú els diferents  apartats amb el tutor per tal d’anar perfilant els diferents apartats i planificant les  conclusions i presentació …

I, finalment  a la tercera etapa , els alumnes conclouen el Projecte,  obtenen resultats i exposen el treball,  fent servir mitjans audiovisuals  davant dels companys de grup i els  tutors dels Projectes.

Compartim  els nostres  Projectes, les nostres recerques, les diferents metodologies, i  aconseguim ampliar  els nostres coneixements sobre diferents matèries.

.