Paper és un dels residus que generem en més quantitat a les nostres llars i que manipulem més sovint. A través d’aquest taller vam aprendre el procés d’elaboració del paper realitzant paper nou a partir de paper vell o utilitzat, convertint un residu en un recurs molt valuós. El taller també ens va servir per conèixer els costos ambientals de la fabricació a escala industrial d’aquest material, les avantatges ambientals del paper reciclat, el seu foment, i també l’estalvi en la seva utilització, estimulant alhora la creativitat, ja que s‘utilitzen elements naturals per a la decoració del paper elaborat.

Els nens i nenes de quart han dibuixat un paisatge mariner en el full de paper reciclat que ells mateixos van fer.