Ja es pot consultar la revista Butlletí Lligams 69 amb tota la informació de la 2a avaluació.

Portada 069

Revista Lligams 69 – Maig2015