Durant els darrers dies del primer trimestre els nois i noies de sisè han fet i presentat uns treballs sobre els principals artistes del Renaixement. L’activitat ha format part dels continguts treballats a medi social i cultural.