El dilluns 25 de maig el Col·legi romandrà tancat (dia festiu de lliure elecció).

Dia festiu

 

Aquesta festa forma part dels quatre dies festius de “lliure elecció” per als centres docents que estableix el Departament d’Ensenyament. A Sant Sadurní d’Anoia serà festa aquest dia a tots els centres d’ensenyament, igualment com ho ha estat el dia 10/11/2014, el 30/04/2015 i el 25/05/2015 segons acord pres a inici de curs en la Permanent del Consell Escolar Municipal de la Vila.