19.09.2014 L’Adrià Segarra ofereix una xerrada als alumnes de 1r i de 2n de Batxillerat sobre aspectes relacionats amb els inicis de la Universitat versus el dia a dia del Batxillerat, i de la importància de la constància i el treball en equip en tot projecte que es vulgui portar a terme.

També ens introdueix amb un llenguatge molt planer, la qual cosa és d’agrair, els principis i l’objectiu aconseguit en el seu projecte de fi de carrera, el qual va tractar sobre la millora en la mescla del flux de sortida d’un motor turbofan, mitjançant ones de xoc. Això permet reduir l’empremta tèrmica dels motors d’avió. També té d’altres aplicacions com ara en injectors de combustible en qualsevol motor, en la millora de la mescla de gasos en els làsers químics, o la millora dels injectors d’spray per al processat de materials i d’aplicació de revestiments.

ADRIÀ SEGARRA TORNÉ. Exalumne del Col·legi Sant Josep que va estudiar Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a la UPC –ETSEIAT i realitzà el projecte de fi de carrera a la Universitat de Californi Irvine.  Allà, va obtenir una beca del programa de beques Balsells (fundada pel senyor Pere Balsells juntament amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Califòrnia) per tal de fer un Màster en Enginyeria Mecànica i Aeroespacial a la Universitat de Califòrnia, que està a punt d’iniciar.