Els alumnes de 1r de batxillerat que cursen l’assignatura de física, química i biologia, durant el 2n i 3r trimestre han estat fent les practiques al laboratori.

BIOLOGIA

FÍSICA

QUÍMICA