Els alumnes de 1r de Batxillerat durant la segona avaluació han realitzat pràctiques de Física al laboratori.