L’inici de curs 2014-2015 ja s’acosta…

ATENCIÓ! La venda de llibres s’avança i comença el dia 2 de setembre a les 11h.

Es recorda que les devolucions de llibres seran ateses des del dia 4 al 24 de setembre 2014.

Inici de curs 2014-2015 bis

Llibres 2014-2015 V5

El Col·legi Sant Josep disposa de servei propi de venda de llibres per als seus alumnes. Es pot descarregar el document en PDF on es pot consultar la relació de llibres de text i lectura per al curs 2014-2015.

Per tal d’agilitzar el servei de venda de llibres/roba/material que cada any es realitza a primers de setembre i poder oferir-vos una millor atenció, l’import dels llibres i material escolar per al curs 2014-2015, serà domiciliat a través del número de compte bancari on efectueu els pagaments dels rebuts del Col·legi, la data de facturació i càrrec al compte serà l’1 de setembre de 2014.

 Podreu passar a recollir els lots de llibres, els dies 2, 3, 4, 5, 9, i 10 de setembre, de 9 a 1 i de 3 a 7, menys per als alumnes d’Educació Infantil que aquests seran lliurats a classe. Durant aquests dies també es vendrà la roba escolar, material, etc…

 Per als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat, solament es cobrarà per rebut bancari l’import que correspon als llibres de les assignatures comuns, la resta d’assignatures s’hauran de passar a comprar dintre dels dies assenyalats i fer el pagament en efectiu. Les devolucions de llibres seran ateses des del dia 4 a l 24 de setembre de 2014.