Els dies 25-27 de juny, set alumnes de 3r ESO van ser seleccionats per participar al Campus d’Estiu de L’Institut Químic de Sarrià. Concretament, es tracta dels alumnes:

Laia Escala   (3r ESO A)

Ma del Mar Ventura (3r ESO A)

Oriol Depalle (3r ESO B)

Oriol Sabaté  (3r ESO C)

Magí Balañà  (3r ESO C)

Raquel Vila    (3r ESO C)

Paco Martos   (3r ESO C)

 Al Campus hi ha participat un centenar de nois i noies de diferents escoles de Catalunya i pretén que els alumnes de 3r ESO es familiaritzin amb les disciplines que imparteix la universitat i, al mateix temps, trobin en les sessions de treball, idees per decidir les la modalitat de batxillerat.

Concretament, en aquestes sessions s’han treballat aspectes relacionats amb la química, la tecnologia i la innovació empresarial.