Durant les darreres sessions de desdoblament de català, els nens i nenes de cinquè hem preparat unes exposicions sobre diversos temes. Per grups hem triat un tema del nostre interès, l’hem desenvolupat i hem elaborat un mural per exposar-lo als nostres companys i companyes.