Els alumnes de 1r de batxillerat que cursen l’assignatura de física, durant aquest segon trimestre estan fent pràctiques de física al laboratori.