Els alumnes de 2n de batxillerat que cursen l’assignatura de física, durant segon primer trimestre han fet pràctiques de física al laboratori.