Els nois i noies de cinquè hem anat al laboratori per tal d’observar cèl·lules vegetals (epidermis de ceba) al microscopi. També hem pogut veure altres tipus de cèl·lules i teixits: sang, cabell, pota d’insecte, ala d’insecte, … Aquesta experiència ha complementat el tema dels éssers vius que s’ha treballat a l’assignatura de medi natural.