ELS NENS DE P4  HEM FET UNA ESCULTURA.

Observem fotografies de les escultures de ferro d’Emilio Mariño. Farem les nostres escultures amb netejapipes o filferros tous de colors. Ho clavem en un tros de plastilina i després les hem dibuixat.