1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el titular de la web és El Col·legi Sant Josep, amb domicili a c/ Germans Sant Gabriel, 2, amb número de CIF: G59903047, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 602. El correu electrònic de contacte és fcps.stjosep@stjosep.com, amb telèfon 938183410, i amb autorització administrativa 08027331.

3.- PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2.1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades us informem de:

2.1.1.- Identificació de responsables

El responsable del tractament és el Col·legi Sant Josep, amb les dades de contacte que consten a l’apartat 1 d’aquest avís.

2.1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica

2.1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació sobre les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar l’avís.

2.1.2.2.- Tractament d’imatges

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el Col·legi Sant Josep disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació e l’article 8 de la LO 1/11982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i a la pròpia imatge.

2.1.3.- Categories de destinataris

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

– El personal degudament autoritzats per la direcció del responsable del tractament.

– Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.

– L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

2.1.4.- Transferència internacional de dades

Per a desenvolupar les seves funcions el responsable del tractament no cedeix, ni diposita dades fora de la Unió Europea.

2.1.5.- Termini de conservació de la informació

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

2.1.6.- Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a c/ Germans Sant Gabriel, 2, Sant Sadurní d’Anoia, o bé contactar per telèfon al 93 8183410 o enviar un correu electrònic a l’adreça fcps.stjosep@stjosep.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

2.1.7.- Dret de reclamació

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Española de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

2.1.8.- Obligacions de l’afectat

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

2.1.9.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris del serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.2 .- CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge amb la seva intenció per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del Col·legi Sant Josep que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i seguretat de la informació que tracta.

2.3.- SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i el Reglament (UE) 22016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

2.4.- COOKIS I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

La navegació d’un usuari pe aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor de d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, es possible que  s’utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Aquesta web pot utilitzar el següents tipus de galetes:

– Cookies d’anàlisis: permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d’introduir millores.

– Coolies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comana, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i/o compartir continguts.

L’usuari té la possibilitat de configura el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador.

L’informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d’alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

2.5.- ÚS D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

3.- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

3.1.- GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
  6. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent

3.2.- PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que FCPS-Col·legi Sant Josep ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

  1. Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
  2. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El Col·legi Sant Josep es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri del Col·legi Sant Josep.

En qualsevol cas, El Col·legi Sant Josep no es fa responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

3.3.- ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb fcps.stjosep@stjosep.com

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

6 .- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Col·legi Sant Josep és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del Col·legi Sant Josep.

5 .- RESPONSABILITAT

El Col·legi Sant Josep no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de stjosep.com a través d’enllaços.

El Col·legi Sant Josep es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6 .- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El Col·legi Sant Josep pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7 .- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre El Col·legi Sant Josep i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.