El Col·legi Sant Josep disposa de servei propi de transport escolar amb deu itineraris diaris. Tot seguit es poden consultar-los, així com la normativa pròpia.

Itineraris autocar 2017-2018 - provisionals

 

Itineraris escolars: Itineraris autocar 2017-2018 – provisionals

Normativa per al transport: Normativa del Transport 2017