A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

A més, en l’apartat de circulars, podrà visualitzar i imprimir totes aquelles circulars de caràcter general, i aquelles específiques, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi durant el curs escolar.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
NOTÍCIES COL·LEGI SANT JOSEP – ESTIU 2017 NOTICIES ESTIU 2017 – Col·legi Sant Josep
Projectes i Etapes educatives 2017-2018 Col·legi Sant Josep 2017-18 Projectes i Etapes educatives
Full informatiu inici de curs 2017-2018 Full informatiu famílies (inici curs 2017-18)
Carta de compromís educatiu 2017-2018 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2017
Mails professorat 2017-18 Mails professorat 2017-18
Circular venda llibres-material-roba 2017-18 VENDA llibres-material i roba esportiva 2017-18
Relació llibres 2017-2018 v2 Llibres TEXT i MATERIAL 2017-2018v2
Itineraris transport escolar 2017-2018 v2 Itineraris autocar 2017-2018v2
Formulari servei acollida 2017-2018 Circular Servei acollida 2017-18
Autorització servei de transport escolar Autorització transport escolar
Autorització de recollida a l’escola Autorització de recollida a l’escola
Autorització medicaments 2017-2018 Autorització de medicaments 2017
Dossier d’activitats extraescolars 2017-2018 Dossier Activitats Extraescolars 2017-18
Formulari per a la domiciliació bancària Ordre de domiciliació bancària SEPA v1
Circular ajuts menjador 2018-2019 Circular Ajuts menjador 18-19
Model ajuts menjador 2017-2018
Circular beques escolarització 2017-2018