A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

A més, en l’apartat de circulars, podrà visualitzar i imprimir totes aquelles circulars de caràcter general, i aquelles específiques, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi durant el curs escolar.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
NOTÍCIES COL·LEGI SANT JOSEP – ESTIU 2017 NOTICIES ESTIU 2017 – Col·legi Sant Josep
Projectes i Etapes educatives 2017-2018 Col·legi Sant Josep 2017-18 Projectes i Etapes educatives
Full informatiu inici de curs 2018-2019
Carta de compromís educatiu 2017-2018 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2017
Mails professorat 2017-18 Mails professorat 2017-18
Circular venda llibres-material-roba 2018-19
Relació llibres 2018-2019 v1
Itineraris transport escolar 2018-2019 Itineraris autocar 2018-2019 provisionals
Autorització servei de transport escolar Autorització transport escolar
Autorització de recollida a l’escola Autorització de recollida a l’escola
Autorització medicaments 2017-2018 Autorització de medicaments 2017
Dossier d’activitats extraescolars 2018-2019
Formulari per a la domiciliació bancària Ordre de domiciliació bancària SEPA v1
Circular ajuts menjador 2018-2019 Circular Ajuts menjador 18-19