A continuació es poden visualitzar i descarregar diversos formularis i documents que poden ser del seu interès relacionats amb tasques administratives i serveis oferts pel Centre.

A més, en l’apartat de circulars, podrà visualitzar i imprimir totes aquelles circulars de caràcter general, i aquelles específiques, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi durant el curs escolar.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
NOTÍCIES COL·LEGI SANT JOSEP – ESTIU 2016 NOTICIES ESTIU 2016v1
Projectes i Etapes educatives 2016-2017 Projectes i Etapes educatives PO
Full informatiu inici de curs 2017-2018 Full informatiu famílies (inici curs 2017-18)
Carta de compromís educatiu 2016-2017 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2016-2017
Mails professorat 2016-17 Mails professorat 2016-17
Relació llibres 2017-2018 v1 Llibres TEXT i MATERIAL 2017-2018 v1
Itineraris transport escolar 2017-2018 v1 Itineraris autocar 2017-2018 – provisionals
Formulari servei acollida 2017-2018 Circular Servei acollida 2017-18
Autorització servei de transport escolar Autorització transport escolar
Autorització de recollida a l’escola Autorització de recollida a l’escola
Autorització medicaments 2016-2017 Autorització de medicaments 2016
Dossier d’activitats extraescolars 2017-2018
Formulari per a la domiciliació bancària Ordre de domiciliació bancària SEPA v1
Circular ajuts menjador 2017-2018 Circular ajuts menjador 2017-18
Model ajuts menjador 2017-2018 Model ajuts menjador 2017-18
Circular beques escolarització 2016-2017 Circular Beques escolarització 2016-17