En aquest apartat de circulars GENERALS, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi durant el curs escolar:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DOCUMENT
NOTICIES COL·LEGI SANT JOSEP – ESTIU 2016 NOTICIES ESTIU 2016v1
Full informatiu inici de curs 2017-18 Circular Servei acollida 2017-18
Carta de compromís educatiu 2016-17 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2016-2017
Dossier Activitats Extraescolars 2017-18