En aquest apartat de circulars GENERALS, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot furant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DOCUMENT
NOTICIES COL·LEGI SANT JOSEP – ESTIU 2017 NOTICIES ESTIU 2017 – Col·legi Sant Josep
Full informatiu inici de curs 2017-18 Circular Servei acollida 2017-18
Circular venda llibres-material-roba 2017-18 VENDA llibres-material i roba esportiva 2017-18
Carta de compromís educatiu 2017-18 Carta de COMPROMÍS EDUCATIU 2017-2018
Dossier Activitats Extraescolars 2017-18 Dossier Activitats Extraescolars 2017-18