En aquest apartat de circulars ESO, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter específic, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies de la secció d’ESO del Col·legi durant el curs escolar:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier famílies 1r d’ESO curs 2016-2017 Informació general 2016-17 – 1r ESO
Dossier famílies 2n d’ESO curs 2016-2017 Informació general 2016-17 – 2n ESO
Dossier famílies 3r d’ESO curs 2016-2017 Informació general 2016-17 – 3r ESO
Dossier famílies 4t d’ESO curs 2016-2017 Informació general 2016-17 – 4t ESO
Dossier estudis potobligatoris 2016-17 DOSSIER POSTOBLIGATORIS 2016-17