En aquest apartat de circulars d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot durant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier famílies 1r Primària – curs 2018-2019
Dossier famílies 2n Primària – curs 2018-2019
Dossier famílies 3r Primària – curs 2018-2019
Dossier famílies 4t Primària – curs 2018-2019
Dossier famílies 5è Primària – curs 2018-2019
Dossier famílies 6è Primària – curs 2018-2019
Dossier Orientacions 6è PRI 2018-19 DOSSIER 6è PRI 2018-19-Orientacions 1r ESO