En aquest apartat de circulars ED. INFANTIL, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter específic, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies de la secció d’Educació Infantil del Col·legi durant el curs escolar:
  
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier reunió famílies P2 curs 2017-2018
Dossier reunió famílies P3 curs 2017-2018
Dossier reunió famílies P4 curs 2017-2018
Dossier reunió famílies P5 curs 2017-2018