En aquest apartat de circulars Batxillerat, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter específic, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies de la secció de Batxillerat del Col·legi durant el curs escolar:
  
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier famílies 1r de Batxillerat curs 2017-18
Dossier famílies 2n de Batxillerat curs 2017-18
Dossier famílies 2n de Batxillerat curs 2016-17 Dossier Orientacions PAU i Sortides Professionals