En aquest apartat de circulars BATXILLERAT, es poden visualitzar i descarregar totes aquelles circulars de caràcter general, que han estat lliurades als alumnes i/o famílies del Col·legi sobretot furant l’inici de curs escolar, la resta han estat enviades via e-mail:
  
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
DOCUMENT
Dossier famílies 1r de Batxillerat curs 2017-18 Informació general 2017-18 – 1r BAT
Dossier famílies 2n de Batxillerat curs 2017-18 Informació general 2017-18 – 2n BAT
Dossier famílies 2n de Batxillerat curs 2017-18 Orientacions i sortides professionals 2018-19 2n Batxillerat