Fundació de Cultura i Promoció Social

 Full informatiu famílies (inici curs 2017-18)

Circular VENDA llibres-material i roba esportiva 2017-18

Inici de curs 2017-2018

wNoticies estiu 2017

NOTICIES ESTIU 2017 – Col·legi Sant Josep

Anunci 2017w

banner3w

banner4w

banner1w

650anunci 2016 - Batxillerat

A continuació es mostra l’ORGANIGRAMA FUNCIONAL del Col·legi Sant Josep, on s’observa la seva organització interna. Tot seguit es relacionen les adreces de correu electrònic dels membres de l’equip directiu, caps d’estudi, coordinadors i responsables dels diversos nivells del Centre. 

wOrganigrama FOTOS 2016-17

DIRECCIONS de CORREU ELECTRÒNIC (e-mail):

Mails professorat 2017-18

 

Col·legi Sant Josep CARDIOPROTEGIT!

COL·LEGI SANT JOSEP pioners en formació del professorat

en suport vital i ús de desfibril·lador DEA.

200-ESPAI CARDIOPROTEGIT

 CONVENI ENTRE IQS I EL COL·LEGI SANT JOSEP

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’IQS concedeix al Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia, el caràcter d’ESCOLA VINCULADA a l’IQS. Això és el reconeixement de més de 30 anys d’anar-hi alumnes i treure’n un molt bon profit acadèmic. L’IQS ofereix al Col·legi, la possibilitat de:

  • Vehicular les programacions de química del Col·legi a les exigències d’aquest centre mundialment reconegut en l’ensenyament de la química des de tots els àmbits. També els professors tenen l’opció de vehicular-hi les pràctiques de laboratori que s’escaiguin.
  • Participar de totes les activitats que l’IQS organitza dirigides als col·legis.
  • Prèvia planificació, que els alumnes participin en activitats organitzades per IQS en les seves pròpies instal·lacions, tant pel que fa als laboratoris com a les sales multimèdia, així com de visites a les instal·lacions que puguin ser d’interès docent per al Col·legi.
  • Prèvia planificació, que els seus alumnes puguin fer ús de la biblioteca d’IQS i del seu servei de préstec, en les condicions que estableixi la persona responsable de la Biblioteca IQS.
  • Que els seus professors puguin rebre assessorament per part de professors d’IQS amb temes docents vinculats amb les àrees científica, empresarial i d’enginyeria.
  • Que els seus professors participin, en condicions preferents, en els cursos de formació que IQS organitza dirigits a professors de secundària.
  • Que els candidats provinents del Col·legi interessats en realitzar algun dels graus que ofereix IQS tinguin, prèvia informació per part del Col·legi, un tracte preferent en el procés d’admissió d’IQS.