El Col·legi Sant Josep disposa de diverses aules TIC (a l’Educació Infantil, aula d’ordinadors d’Educació Primària, ESO i Batxillerat, un laboratori d’idiomes i l’aula CAD), que incorporen tota la instrumentació hardware i software necessària per tal de portar a terme els ensenyaments-aprenentatges TIC-TAC i acomplir els objectius que es proposen per a cada etapa i curs. En particular, en el cas d’ESO i de Batxillerat, en elles s’imparteixen les matèries d’Informàtica i de Dibuix tècnic. D’altra banda, els alumnes des de Primària fins a Batxillerat passen pel laboratori d’idiomes (anglès i francès) per tal de perfeccionar la part oral de la llengua.