Tot seguit es poden descarregar en format PDF els enunciats i les corresponents correccions dels exàmens de selectivitat (PAU) de l’any indicat i les matèries relacionades a continuació.

 

MATÈRIA
PAU JUNY
Correcció juny
PAU SETEMBRE
Correcció setembre
Anglès pau_angl13jl pau_angl13jp pau_angl13sl pau_angl13sp
Biologia pau_biol13jl pau_biol13jp pau_biol13sl pau_biol13sp
Dibuix tècnic pau_dibu13jl pau_dibu13jp pau_dibu13sl pau_dibu13sp
Economia de l’empresa pau_ecem13jl pau_ecem13jp pau_ecem13sl pau_ecem13sp
Física pau_fisi13jl pau_fisi13jp pau_fisi13sl pau_fisi13sp
Geografia pau_geog13jl pau_geog13jp pau_geog13sl pau_geog13sp
Història pau_hist13jl pau_hist13jp pau_hist13sl pau_hist13sp
Història de la filosofia pau_hfil13jl pau_hfil13jp pau_hfil13sl pau_hfil13sp
Història de l’art pau_hart13jl pau_hart13jp pau_hart13sl pau_hart13sp
Literatura castellana pau_lies13jl pau_lies13jp pau_lies13sl pau_lies13sp
Literatura catalana pau_lica13jl pau_lica13jp pau_lica13sl pau_lica13sp
Llatí pau_llat13jl pau_llat13jp pau_llat13sl pau_llat13sp
Llengua castellana pau_lles13jl pau_lles13jp pau_lles13sl pau_lles13sp
Llengua catalana pau_llca13jl pau_llca13jp pau_llca13sl pau_llca13sp
Matemàtiques Soc. pau_macs13jl pau_macs13jp pau_macs13sl pau_macs13sp
Matemàtiques Tec. pau_mate13jl pau_mate13jp pau_mate13sl pau_mate13sp
Química pau_quim13jl pau_quim13jp pau_quim13sl pau_quim13sp
Tecnologia industrial pau_tecn13jl pau_tecn13jp pau_tecn13sl pau_tecn13sp