Tot seguit es poden descarregar en format PDF els enunciats i les corresponents correccions dels exàmens de selectivitat (PAU) de l’any indicat i les matèries relacionades a continuació.

 

MATÈRIA
PAU JUNY
Correcció juny
PAU SETEMBRE
Correcció setembre
Anglès pau_angl12jl pau_angl13jp pau_angl12sl pau_angl13sp
Biologia pau_biol12jl pau_biol12jp pau_biol12sl pau_biol12sp
Dibuix tècnic pau_dibu12jl pau_dibu12jp pau_dibu12sl pau_dibu12sp
Economia de l’empresa pau_ecem12jl pau_ecem12jp pau_ecem12sl pau_ecem12sp
Física pau_fisi12jl pau_fisi12jp pau_fisi12sl pau_fisi12sp
Geografia pau_geog12jl pau_geog12jp pau_geog12sl pau_geog12sp
Història pau_hist12jl pau_hist12jp pau_hist12sl pau_hist12sp
Història de la filosofia pau_hfil12jl pau_hfil12jp pau_hfil12sl pau_hfil12sp
Història de l’art pau_hart12jl pau_hart12jp pau_hart12sl pau_hart12sp
Literatura castellana pau_lies12jl pau_lies12jp pau_lies12sl pau_lies12sp
Literatura catalana pau_lica12jl pau_lica12jp pau_lica12sl pau_lica12sp
Llatí pau_llat12jl pau_llat12jp pau_llat12sl pau_llat12sp
Llengua castellana pau_lles12jl pau_lles12jp pau_lles12sl pau_lles12sp
Llengua catalana pau_llca12jl pau_llca12jp pau_llca12sl pau_llca12sp
Matemàtiques Soc. pau_macs12jl pau_macs12jp pau_macs12sl pau_macs12sp
Matemàtiques Tec. pau_mate12jl pau_mate12jp pau_mate12sl pau_mate12sp
Química pau_quim12jl pau_quim12jp pau_quim12sl pau_quim12sp
Tecnologia industrial pau_tecn12jl pau_tecn12jp pau_tecn12sl pau_tecn12sp