Tot seguit es poden descarregar en format PDF els enunciats i les corresponents correccions dels exàmens de selectivitat (PAU) de l’any indicat i les matèries relacionades a continuació.

 

MATÈRIA
PAU JUNY
Correcció juny
PAU SETEMBRE
Correcció setembre
Anglès pau_angl11jl pau_angl11jp pau_angl11sl pau_angl11sp
Biologia pau_biol11jl pau_biol11jp pau_biol11sl pau_biol11sp
Dibuix tècnic pau_dibu11jl pau_dibu11jp pau_dibu11sl pau_dibu11sp
Economia de l’empresa pau_ecem11jl pau_ecem11jp pau_ecem11sl pau_ecem11sp
Física pau_fisi11jl pau_fisi11jp pau_fisi11sl pau_fisi11sp
Geografia pau_geog11jl pau_geog11jp pau_geog11sl pau_geog11sp
Història pau_hist11jl pau_hist11jp pau_hist11sl pau_hist11sp
Història de la filosofia pau_hfil11jl pau_hfil11jp pau_hfil11sl pau_hfil11sp
Història de l’art pau_hart11jl pau_hart11jp pau_hart11sl pau_hart11sp
Literatura castellana pau_lies11jl pau_lies11jp pau_lies11sl pau_lies11sp
Literatura catalana pau_lica11jl pau_lica11jp pau_lica11sl pau_lica11sp
Llatí pau_llat11jl pau_llat11jp pau_llat11sl pau_llat11sp
Llengua castellana pau_lles11jl pau_lles11jp pau_lles11sl pau_lles11sp
Llengua catalana pau_llca10jl pau_llca11jp pau_llca11sl pau_llca11sp
Matemàtiques Soc. pau_macs11jl pau_macs11jp pau_macs11sl pau_macs11sp
Matemàtiques Tec. pau_mate11jl pau_mate11jp pau_mate11sl pau_mate11sp
Química pau_quim11jl pau_quim11jp pau_quim11sl pau_quim11sp
Tecnologia industrial pau_tecn11jl pau_tecn11jp pau_tecn11sl pau_tecn11sp