Tot seguit es poden descarregar en format PDF els enunciats i les corresponents correccions dels exàmens de selectivitat (PAU) de l’any indicat i les matèries relacionades a continuació.

 

MATÈRIA
PAU JUNY
Correcció juny
PAU SETEMBRE
Correcció setembre
Anglès pau_angl10jl pau_angl10jp pau_angl10sl pau_angl10sp
Biologia pau_biol10jl pau_biol10jp pau_biol10sl
Dibuix tècnic pau_dibu10jl pau_dibu10jp pau_dibu10sl pau_dibu10sp
Economia de l’empresa pau_ecem10jl pau_ecem10jp pau_ecem10sl pau_ecem10sp
Física pau_fisi10jl pau_fisi10jp pau_fisi10sl pau_fisi10sp
Geografia pau_geog10jl pau_geog10jp pau_geog10sl pau_geog10sp
Història pau_hist10jl pau_hist10jp pau_hist10sl pau_hist10sp
Història de la filosofia pau_hfil10jl pau_hfil10jp pau_hfil10sl pau_hfil10sp
Història de l’art pau_hart10jl pau_hart10jp pau_hart10sl pau_hart10sp
Literatura castellana pau_lies10jl pau_lies10jp pau_lies10sl pau_lies10sp
Literatura catalana pau_lica10jl pau_lica10jp pau_lica10sl pau_lica10sp
Llatí pau_llat10jl pau_llat10jp pau_llat10sl pau_llat10sp
Llengua castellana pau_lles10jl pau_lles10jp pau_lles10sl pau_lles10sp
Llengua catalana pau_llca10jl pau_llca10jp pau_llca10sl pau_llca10sp
Matemàtiques Soc. pau_macs10jl pau_macs10jp pau_macs10sl pau_macs10sp
Matemàtiques Tec. pau_mate10jl pau_mate10jp pau_mate10sl pau_mate10sp
Química pau_quim10jl pau_quim10jp pau_quim10sl pau_quim10sp
Tecnologia industrial pau_tecn10jl pau_tecn10jp pau_tecn10sl pau_tecn10sp