Organització Pedagògica ESO-BAT 2017-2018

El DEPARTAMENT DE PLÀSTICA, MÚSICA i EDUCACIÓ FÍSICA engloba tres disciplines molt diferents però alhora comparteixen trets comuns. En primer lloc són matèries on l’alumne pot expressar i desenvolupar la seva creativitat, sensibilitat i tenir cura del seu cos a nivell motor, cognitiu i sòcio-afectiu. En segon lloc, hem de lluitar perquè en ocasions han estat menystingudes com a matèries de menor importància, quan en realitat són pilars bàsics de la formació integral de la persona.

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DOCUMENT
Organització pedagògica Organització Pedagògica ESO-BAT 2017-2018