El Departament és un mòdul organitzatiu d’assessorament i orientació que coordina els estudis polivalents, integradors i flexibles de les etapes d’ESO i Batxillerat. És el primer nivell organitzatiu pedagògic que es complementa amb els caps de Seminari (segon nivell) i coordina-integra les diverses funcions complexes de cada professor en la seva tasca educativa. Tot seguit es mostra l’organització pedagògica d’ESO-BATXILLERAT, formada per sis Departaments, amb seus corresponents Seminaris i serveis que ofereixen.

Organització Pedagògica ESO-BAT 2017-2018

A continuació es pot descarregar el document d’Organització Pedagògica ESO-BAT amb format PDF: Organització Pedagògica ESO-BAT 2017-2018