CAP D’ÀREA: 

Yvonne Compte Gran (fcps.yvonne.compte@stjosep.com) El currículum de l’àrea de religió catòlica, en l’etapa d’Educació Primària, convida a una reflexió sobre la incidència dels contextos en l’àmbit cultural, educatiu i religiós. Tot i que es tracta d’un currículum confessional, alhora, és un rostre públic, educatiu i eclesial de la confessió catòlica, per això posem una especial atenció en el coneixement de les realitats canviants de la societat.

El nostre currículum participa de tres contextos principals: el sociocultural, l’educatiu escolar i el religiós i, en una època de profundes transformacions en aquests àmbits, oferim al sistema educatiu un currículum vinculat  a aquestes transformacions.

La síntesi del missatge cristià que es presenta, fonamenta i motiva els valors i actituds bàsiques i afavoreix els hàbits de comportament. No podria existir una formació integral i, per tant, una educació de qualitat, si no es desenvolupessin  totes les capacitats  inherents a l’ésser humà, entre les quals es troba la capacitat transcendent que dóna el sentit últim de la vida.

Arrelada en l’ésser humà, l’alumne la va descobrint –tenint en compte els nivells d’aprenentatge propis de cada edat– aquesta capacitat en els símbols i signes del seu entorn, en el progrés, en el llenguatge narratiu de la Bíblia, en els models cristians d’identificació i, particularment, en la persona de Jesucrist i la seva presencia en la comunitat cristiana.