CAP D’ÀREA: 

Albert Solé Casanovas (fcps.albert.sole@stjosep.com) 

 

L’Educació Primària és un dels moments més adients per desenvolupar els coneixements, les experiències i els hàbits que formen l’àrea pedagògica de Plàstica. És per aquest motiu que durant tota l’Educació Primària es té com a objectiu que els alumnes aprenguin a utilitzar i a entendre la Plàstica com a forma específica d’expressió i de representació d’alguns aspectes de la realitat.

Mitjançant els objectius i els continguts de l’àrea, es pretén desenvolupar la creativitat individual i col·lectiva i fer que es gaudeixi del plaer estètic i artístic. És per això que dins l’àrea de Plàstica, es motiva els alumnes a que explorin i manipulin tota mena de materials que els permetrà adquirir una sèrie de conceptes bàsics. Això, els facilitarà una lectura coherent d’imatges i sentir les emocions que sorgeixen de tota expressió artística.

Es treballa de manera individual per poder potenciar les idees i la creativitat de cada alumnes, però també en equip per potenciar la reflexió, la comprensió i valoració de les obres d’art que realitzen.

Cal esmentar que els continguts dins l’àrea de Plàstica van molt lligats a l’entorn més proper i quotidià de l’alumne fins arribar a tenir una visió més amplia de l’entorn i de la realitat. És per això, que els continguts de Plàstica van molt lligats amb els continguts d’altres àrees i ens permet fer una aplicació simultània a la resta de les àrees del currículum. Al mateix temps, els continguts que es treballen reben el suport de les noves tecnologies que ens ajuden a tenir més coneixements del tema i una millor sensibilització.

En definitiva, aquesta àrea és un espai on els nostres alumnes poden experimentar tècniques i diferents materials, sentir emocions i sensacions i descobrir un món ple de creativitat!