CAP D’ÀREA: 

Montse Llaquet Isart (fcps.montse.llaquet@stjosep.com) 

 

L’Àrea pedagògica de Medi Natural i Social, d’acord amb els objectius generals de l’Educació Primària, vol manifestar el respecte a l’entorn i a totes les àrees de coneixement humà. Tenint en compte les necessitats de la nostra societat actual, des d’aquesta àrea  tenim l’objectiu d’iniciar i preparar els nostres alumnes per un món multilingüe i internacional.

Per aquest motiu,  en el 2010 es va iniciar un projecte nou al Col·legi on la llengua anglesa hi té un paper molt destacat. Als cursos de primer i segon d’Educació Primària s’imparteix l’assignatura de Science que inclou les Ciències Socials i Naturals en llengua anglesa. Als cursos de tercer i quart de Primària s’imparteix les Ciències Naturals en llengua anglesa i les Socials en llengua catalana, fent-los partícips del seu entorn més proper, la seva cultura i les seves arrels. D’altra banda, els cursos de cinquè i sisè de Primària s’imparteixen les Ciències Socials i Naturals en llengua anglesa.

Es segueix una metodologia activa basada amb l’oralitat, en el desenvolupament dels continguts, en les diferents estratègies que els nostres alumnes han d’aprendre i en l’experimentació i observació. Les noves tecnologies tenen un paper molt important dins aquesta àrea com a eina de suport i ampliació dels continguts que es treballen diàriament.

Tenim com objectiu que els nostres alumnes adquireixin tots els continguts treballats formant part activa de l’aprenentatge. Creiem que és important que adquireixin una visió més àmplia del món on viuen i al mateix temps ajudant-los a adquirir un millor coneixement de la llengua catalana i anglesa.

Treballem en equip on ens coordinem els mestres de cada nivell juntament amb els mestres de Science. És aquí on es decideixen els continguts més importants que s’han d’anar treballant al llarg del curs i la metodologia a seguir en cada moment de l’aprenentatge. Al mateix temps, els mestres de Science es coordinen amb el Departament de Llengua anglesa per establir els criteris metodològics i d’avaluació de la llengua anglesa.