CAP D’ÀREA: 

Yvonne Compte Gran (fcps.yvonne.compte@stjosep.com) L’Àrea pedagògica de Matemàtiques està formada per una professora tutora de cada nivell acadèmic d’aquesta etapa, de 1r a 6è. Sobre ella recau la responsabilitat de dur a terme  la programació de l’àrea, qui previ consens amb les companyes paral·leles del seu nivell, garanteix una correcta programació transversal de la matèria.

La funció d’aquesta Àrea pedagògica és debatre aquestes programacions posant-les sobre la taula, unificant i diversificant criteris i metodologies de presentació de continguts, en funció de l’edat i la capacitat de l’alumne; procurant atendre la diversitat i donant homogeneïtat i continuïtat a tot el procés amb la finalitat d’aconseguir la màxima coherència en tota l’etapa per assolir els millors resultats.

L’objectiu de l’Àrea de Matemàtiques és desvetllar la curiositat matemàtica de l’alumne fent-lo protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, presentant; sempre que sigui possible, situacions que permetin  deduir nous coneixements a partir dels què ja té.

Pretenem, en tot moment, presentar situacions de la vida quotidiana que permetin aplicar els coneixements matemàtics, conscients que són aquestes situacions les que motiven a l’alumne i li permeten donar sentit a l’assignatura.