CAP D’ÀREA: 

Núria Ros Tarafa (fcps.nuria.ros@stjosep.com) 

 

El coneixement de la llengua és el pilar fonamental de  tot aprenentatge. Esdevé una eina imprescindible per a potenciar el desenvolupament intel·lectual i emocional dels nens i nenes.

L’equip de l’Àrea pedagògica de Llengua està integrat per una mestra de cada nivell que ensenya  la llengua catalana i/o la llengua castellana a l’etapa d’Educació Primària.

La seva tasca és elaborar una programació d’etapa, d’acord amb la personalitat del nostre centre,  amb una eficaç coordinació paral·lela, amb les mestres de cada nivell, i també transversal, de tota la Primària.

L’objectiu a assolir és que els nostres alumnes, al finalitzar l’etapa de Primària, sàpiguen entendre, parlar, llegir i escriure correctament ambdues llengües.

En aquesta àrea s’inverteix la creativitat i l’experiència col·lectiva del professorat  a seleccionar, planificar, coordinar, valorar, també a explorar noves maneres d’ensenyar i aprendre, amb la finalitat de fer arribar els coneixements d’una manera ben clara, entenedora i atractiva als alumnes.

La nostra responsabilitat és donar les eines perquè els nois i les noies puguin afrontar els reptes de la societat que és, en essència, actuar adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural. Això suposa conèixer i valorar la diversitat de llengües, respectar altres maneres de veure el món i estar obert a tothom.