L’Àrea  és un mòdul organitzatiu d’assessorament i orientació que coordina els estudis polivalents, integradors i flexibles de l’etapa d’Educació Primària. És el primer nivell organitzatiu pedagògic de l’etapa que coordina-integra les diverses funcions complexes de cada mestre en la seva tasca educativa.