PROJECTE TRILINGÜE al Col·legi Sant Josep

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A més, a partir de l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, francès o alemany. D’altra banda, a l’Educació Infantil s’introdueix l’aprenentatge del xinés que tindrà continuïtat a primària com a activitat extraescolar.

Concretament pel que fa a l’anglès, des de P2 (mètode Phonix) fins a 2n de Batxillerat, es té la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes una hora setmanal en grups reduïts, es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses matèries en anglès al llarg del currículum en totes les etapes, es fomenten activitats participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, concursos, activitats extraescolars en anglès, colònies, etc. per tal d’accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate-Advanced o bé l’Oxford Test of English.

Al Col·legi Sant Josep apostem per un model trilingüe perquè creiem que les llengües són portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P2 i, per aconseguir-ho, som conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a terme de forma natural.

 

Els IDIOMES al Col·legi Sant Josep – Xinès, Alemany, Anglès, Francès, Castellà i Català

A l’Educació Infantil, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a P2 amb el mètode Phonix , interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, cantant cançons i adquirint vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i aprenguin passant-s’ho bé. A partir de P3 s’introdueix la matèria de Learning about myself en anglès, així com la introducció del xinés, fins a P5. A l’Educació primària, a part de fomentar la comunicació oral amb l’speaking juntament amb els auxiliars nadius de conversa, en tots els cursos de Primària s’imparteix l’assignatura de Science (3h/set.) en anglès. D’altra banda, també s’ofereixen activitats extraescolars com el teatre en anglès, i algunes colònies també.

En el marc de l’ESO, es pretén consolidar millor els continguts i potenciar la part de comunicació oral a partir d’una metodologia participativa gràcies a l’hora setmanal d’speaking amb els auxiliars nadius de conversa. Es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles o grups reduïts. A 1r i 2n d’ESO en forma de projecte interdisciplinari també s’imparteix en anglès la matèria de Project (3h/set.). I a 4t d’ESO es farà una hora setmanal d’Emprenedoria en anglès. A part, els alumnes d’ESO poden escollir entre fer francès o alemany, amb continuïtat durant l’etapa.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació amb l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate-Advanced o bé l’Oxford Test of English. S’ofereix una estada a Anglaterra on els alumnes s’allotjaran en famílies i es combinaran les classes d’anglès amb excursions.

 

AUXILIARS DE CONVERSA (anglès) 2017-18

Our school believes that hosting a language assistant in our families is an ideal way to improve language learning for our students. One of the challenges in our project of being a trilingual school is to improve the learning process of English language by providing the students the possibility of holding real conversations and encouraging them to speak and interact with native speakers.

This year our language assistants are Alexander, from England; Briana, from New York; and Emily, from Wales. They arrived in Sant Sadurní on the 30th September and they will stay in different students’ homes during all the school year. Their presence in our school will be relevant not only for our students but also for the teachers and school staff who will have the chance to learn about a new culture with people from other parts of the world and to improve their language skills and live a real experience of life.

And, the most important thing, our students from P3 to 2nd of Batxillerat will have the opportunity to benefit from real spoken English sessions with native English speakers. We hope that the experience will be as much positive as it has been until now. We wish our students and CAPs to make the most of their experience.

Auxiliars201718

CAPs Video Competition – Our speakers won!

As part of the Conversation Assistant Program in Spain (CAPs) and as speakers here in St Josep, we wanted to create a video to show what we are doing both inside the school and outside. Apart from the video being a lot of fun to make (credit: Emily) it was a great way to show our parents and friends back in our own countries what sort of experience we are having here in the school and with our accommodating host families. What’s more, this video will be shown as an advertisement for CAPs and have St Josep proudly on the front page. We hope that you enjoy the video as much as we are enjoying our time here!

OUR EXPERIENCES

My experience of being a language assistant in Sant Josep can be summed up in one word: unforgettable! Everybody in this school has been very welcoming and has helped make the move away from my home, my family and my friends painless. I have had the opportunity to work with all ages from three to 17 and all (well, most) of the students have been a pleasure to teach. These last eight months have genuinely been the best of my life and I know that I will never forget my time in this school; working in Sant Josep and living in Sant Sadurní d’Anoia has opened my eyes to a new culture and a new way of living. Thank you for everything! Emily

The feeling from walking in the school on the first Monday morning to now couldn’t be further apart. From being that nervous new speaker to the high fives and feeling of family that I sense now, I know I’ve grown as much as the wonderful people I work with on a daily basis. In fact there are far too many good memories to list here so all I can say is thank you to everyone for a year that I will not ever forget! Alex

It has always been a dream of mine to work abroad and this year my dream has been fulfilled at Col·legi St. Josep. Living 6 hours ahead of family and friends who were miles away was not always easy but coming into school and seeing my students would brighten my day. I worked with students from 2nd, 4th, 5th, 6th Primary and 1st, 2nd, and 4th of ESO. I would like to thank all my students for being themselves and allowing me into their lives. I would also like to thank the teachers who I have worked with and supported me during this journey. You have all made this year a special one! Briana

Wspeakers2018