Durant les darreres sessions de desdoblament de català els alumnes de cinquè han fet treballs en petits grups o parelles.

Cada grup o parella ha fet un treball sobre un tema triat per ells mateixos i l’han exposat davant dels seus companys i companyes.

Tots i totes ho han fet excel·lent!